Πληρωμή μέσω PayPal

Μόλις ο χρήστης επιχειρήσει να ανοίξει κάποια σελίδα Τεύχους του Μεταλόγου στην οποία δεν έχει πρόσβαση - δεν έχει πληρώσει την αντίστοιχη συνδρομή - οδηγείται σε μια σελίδα για πληρωμή της συνδρομής του (subscribe) μέσω του μηχανισμού ηλεκτρονικών συναλλαγών του PayPal, που είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής συνδρομών για τον Μετάλογο.
Αν ο χρήστης δεν έχει προσωπικό λογαριασμό του PayPal για να ολοκληρώσει την συναλλαγή, μπορεί να δημιουργήσει έναν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.paypal.com/gr/home
Στην περίπτωση πληρωμής των συνδρομών μέσω PayPal, η ενεργοποίηση του λογαριασμού για απόκτηση πρόσβασης στην ύλη του Μεταλόγου είναι σχεδόν άμεση.
Στην σελίδα του Μεταλόγου "Αρχείο Τευχών" υπάρχουν έτοιμες φόρμες πληρωμής συνδρομών για Τεύχη του Μεταλόγου ή συνδρομών Ινστιτούτων.
Επίσης, αν ο χρήστης επιθυμεί να πληρώσει για κάποιο ποσό που δεν αντιστοιχεί ακριβώς στις έτοιμες φόρμες των πληρωμών Τευχών του Μεταλόγου ή πληρωμών για Ινστιτούτα κλπ, όπως πχ μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που περιλαμβάνονται και ταχυδρομικά τέλη ή πρόσθετες συνδρομές Ινστιτούτων, μπορεί να προχωρήσει στη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού προς το λογαριασμό PayPal που αντιστοιχεί στο e-mail της ΣΕΒΕ: metalogos.seve@gmail.com