Επικοινωνία

e-mails:
metalogos.seve@gmail.com
metalogos.gr@gmail.com

Ταχυδρομική διεύθυνση
Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Καρατάσου & Χάψα 1, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη